Preskoči na vsebino

inGenious Peak Industrijski sistem za izravnavo konic

Zniža konično moč energetsko intenzivnih procesov ter posledično zmanjša stroške omrežnine in lajša pritisk na omrežje.

Industrijski sistem za izravnavo konic

Izziv

Postline1

Metalurški obrat zažene vse večje peči istočasno na začetku delovnega dne. To ustvari sočasne konice, ki večkratno presegajo povprečno dnevno moč. Račun za elektriko je zaradi stroškov omrežnine, ki se izračunajo na podlagi najvišjih konic, posledično višji.

Rešitev

Postline2

inGenious Peak s centralne lokacije upravlja vsa relevantna bremena. Sistem nastavi prednostni urnik ter zažene največja bremena zaporedoma namesto istočasno. Vsako breme se zažene šele, ko je prejšnje prešlo svojo začetno konico. Postopek je popolnoma avtomatiziran, zato se operater lahko posveti drugim nalogam.

Učinek

Postline3

Ta pristop občutno zniža najvišjo dnevno konico, kar znatno zniža stroške omrežnine. Dolgoročno se zmanjša potreba po vzdrževanju sistema zaradi ponavljajočih se obremenitev ter potreba po kompenzaciji jalove moči. Razširitev delovanja z dodajanjem nove opreme je poenostavljena, saj sistem zagotavlja, da nove naprave nimajo prevelikega vpliva na porabo energije in termično obremenitev.

Izziv

Postline1

V proizvodnem okolju so nekatera večja bremena aktivna glede na potrebe proizvodnega procesa. Neustrezno upravljanje z energijo povzroči naključne dnevne konice in povzroča motnje na bolj občutljivi merilni opremi.

Rešitev

Postline2

V obratu identificirajo občasna in stalna bremena ter namestijo sistem inGenious Peak. Ko sistem zazna, da bi z zagonom posameznega stroja presegli določeno mejo moči, zmanjša moč drugih, manj kritičnih bremen. Druga bremena so prednostno razvrščena, njihova moč pa se zmanjša tudi, če med njihovim intervalom pride do zagona drugega stroja. Ko posamezno breme preseže konico, se vsa bremena vrnejo v običajno stanje delovanja, sistem pa ostane v stanju pripravljenosti.

Učinek

Postline3

Dnevne konice postanejo manj izrazite, njihovo upravljanje pa lažje, kar zmanjša njihov vpliv na druge procese. Na podlagi preteklih podatkov lahko proizvodni obrat prepozna vzorce in sprejme preventivne ukrepe za dodatno zmanjšanje nihanj moči.

Inea Ikone 2024 Ingenious 4

Izkoriščen potencial
velikih bremen

Največji prihranki pri porabi električne energije so možni prav pri največjih bremenih, saj že manjša prilagoditev njihovega delovanja lahko zniža moč pod konično vrednost, kjer je cena moči mnogo nižja. Sistem pametno prilagodi bremena določenemu urniku ter zagotovi, da navkljub manjši porabi produktivnost proizvodnje ostane na enakem ali še višjem nivoju.

Inea Ikone 2024 Ingenious 5

Za lahko in
težko industrijo

inGenious Peak je najbolj primeren za podjetja z velikimi bremeni, kot so talilne peči in industrijske centrifuge, vendar so prednosti zniževanja konic vidne pri vsakem obsegu proizvodnje. Z nadgradnjo na inGenious Flex lahko sistem sočasno upravlja z večjo količino poljubno velikih bremen in uporabi njihove različne karakteristike za medsebojno prilagajanje preko centralnega vodenja in nadzora.

Inea Ikone 2024 Ingenious 6

Več delovanja,
manj vzdrževanja

Z izravnavanjem moči se povečata odpornost in operativna kakovost električnega sistema. Manjše fluktuacije v napetosti, dosežene z izravnavo konic, pomenijo manjši mehanski in toplotni pritisk na električne komponente, kar podaljša njihovo življenjsko dobo. Bolj enakomerna napetost prav tako zmanjša možnosti negativnih vplivov na bremena, občutljiva na nihanja napetosti. Vse skupaj zmanjša potrebo po pogostem vzdrževanju ter zmanjša število prekinitev proizvodnje.


Algoritem za
napovedovanje konic

inGenious Peak spremlja skupno energijo skozi 15-minutni interval in napove, kdaj bo ta presegla prednastavljeno limito. Če ugotovi, da bo limita dosežena pred koncem intervala in bo posledično poraba višja od dovoljene, izvede intervencijo. 

Intervencija se lahko zgodi na eni ali več napravah. Na bremenu, ki ga je možno zgolj izklapljati in vklapljati, kot so nekateri preprosti kompresorji in grelci, se ta sprememba zgodi nemudoma. Algoritem nato ugotovi, ali napoved še vedno presega limito intervala, in postopa dalje. Na bremenih, ki omogočajo zvezno upravljanje, kot so nekateri servomotorji in toplotne črpalke, pa lahko algoritem natančno predvidi učinek intervencije. Moč nastavi na želeno mejo in jo spremlja tekom intervala za morebitne spremembe.  

Tako lahko inGenious Peak preventivno zmanjša moč upravljanih bremen ter doseže optimalno razmerje med opravljenim delom in skupno močjo, izogibajoč se visokim stroškom konic.

Peak Body 1 Si

Peak Body 2 Si

Zmanjšanje
konične obremenitve

V času konic, kot so zagoni velikih bremen, inGenious Peak začasno zmanjša moč manj kritičnih bremen in tako ublaži konico. Zagonske konice so eden večjih faktorjev za visoko konično moč, od katere je odvisna obremenitev celotnega omrežja in cena omrežnine za obračunsko obdobje. 

V industrijskih procesih so te konice hitro prepoznane, saj predstavljajo očitno anomalijo od povprečne moči posameznega bremena. Če so ta bremena zagnana ob istem času, na primer na začetku jutranje izmene, je učinek njihovih konic še bolj izrazit. V teh primerih je smiselno ta bremena postaviti na prioritetno listo in v inGenious Peak nastaviti primerno limito moči. Bremena so nato zagnana zaporedoma, kar razstavi eno visoko konico v več manjših, ki imajo posamezno manjši vpliv na najvišjo moč in posledično omrežnino. 

Sistem se nato vrne v normalno delovanje in skupno moč vzdržuje pod mejo, ki jo določi uporabnik.


Ključne funkcionalnosti

Prilagajanje
več bremen

Na lokacijah z več velikimi bremeni so ta med seboj razvrščena po prioriteti glede na njihovo pomembnost, saj sistem ob prilagajanju najprej zmanjša moč manj kritičnih bremen. Za bolj dinamičen sistem prilagajanja, ki se uči in prožno prilagaja bremena med seboj, je možna enostavna nadgradnja na inGenious Flex.

Spremljanje
jalove moči

Zagoni velikih induktivnih bremen lahko povzročijo fazni zamik in s tem povečajo jalovo moč, kar zmanjša faktor delavnosti in tako poveča skupni strošek prevzete energije. Spremljanje tega faktorja je ključno za kompenzacijo jalove energije in izboljšanje izkoristka moči.

Enostavna
skalabilnost

inGenious Peak se lahko poveže z obstoječim inGenious Cube ali je razširjen na več bremen znotraj iste lokacije. Dokler je na vseh bremenih primeren krmilni sistem, lahko en sistem za izravnavo konic upravlja s poljubnim številom bremen hkrati.

Centralna ali razpršena
namestitev

Ne glede na število bremen je lahko inGenious Peak nameščen na vsaki enoti posebej ali vodi vsa bremena z enega mesta, lokalno ali v oblaku. Za boljšo vidljivost je priporočena centralna namestitev, lokalna namestitev pa zagotavlja delovanje tudi med prekinitvami omrežja.

Pogosta vprašanja

Yes, inGenious Peak offers a high degree of flexibility and can be installed either as a cloud service or directly in the client's local server environment. This dual approach allows you to choose the best option based on specific security, operational, and infrastructure needs. Both on-site installation and deployment in Inea's cloud provide complete control over the system and data, which is crucial for organizations with high security and privacy requirements. Installing inGenious Peak on a local server ensures independence from potential external communication interruptions, while cloud installation facilitates easier future upgrades to inGenious Flex.
While inGenious Peak significantly reduces the wear and tear on conductive components in the electrical network, regular condition checks remain crucial for stable and efficient production. The inGenious Peak dashboard allows for the customization of performance indicators, and combined with alarms, these can provide early warnings of declining quality in specific system components. This enables preventive maintenance, helping to avoid major operational disruptions that could cause both material damage to equipment and business losses due to production halts.
The mutual use of flexibility among multiple devices in inGenious Peak is not possible, as it focuses on the optimal peak power prediction within a single interval for each device individually. inGenious Peak is designed for users who generate most of their energy peaks with a smaller number of devices, typically found in heavy industries where primary activities revolve around a few major loads, such as melting furnaces in metallurgy. To utilize the flexibility of all connected devices and create more complex operational schedules that account for the needs of the entire system, an upgrade to inGenious Flex is required.
The INEA inGenious product family is designed to be fully modular, allowing it to grow and adapt with your needs without requiring a complete system replacement. When upgrading to inGenious Flex, the central system, whether installed on an accessible local server or remotely, remains unchanged. Additional software modules necessary for managing active demand are added, and hardware for managing new devices introduced during the upgrade must be physically installed. Users can decide to upgrade the system at any time, and the data captured by the existing inGenious Peak makes the flexibility analysis before installing inGenious Flex faster and more accurate.

Kontaktirajte nas

Vas zanima več? Pošljite nam svoje sporočilo, tako da izpolnite obrazec. Z veseljem bomo stopili v stik z vami v najhitrejšem možnem času.


    Vaše osebne podatke bo INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s strankami in javnostjo, (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) obdelovala za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Če ste nam dali privolitev ( točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), da želite prejemati vam prilagojene e-novice in ponudbe, bomo predvidevanja o vaših zanimanjih obdelovali na podlagi vaše uporabe naših storitev (nakupi, povpraševanja), do vašega preklica. Od prejemanja e-sporočil se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.