Preskoči na vsebino

inGenious View Energetski monitoring po meri uporabnika

Celovito spremljanje energentov in integracija poljubnega števila lokacij s kazalniki, poročili in analitiko, ki se popolnoma prilagodijo uporabniku.

Energetski monitoring po meri uporabnika

Izziv

Postline1

Stroški energije v proizvodnem obratu naraščajo kljub temu, da se cena energije in proizvodni procesi niso spremenili.

Rešitev

Postline2

Z vzpostavitvijo sistema inGenious View za spremljanje tokov in podatkov iz proizvodnje so v obratu lahko analizirali procese ter odkrili neenakomerno uporabo komprimiranega zraka, do katerega je prišlo zaradi puščanja enega od vodov. Uvedli so prilagojene kazalnike, spremljanje ciljev in povezane alarme, ki v prihodnosti zagotavljajo odkrivanje odstopanj v realnem času.

Učinek

Postline3

Puščanje komprimiranega zraka je odkrito in rešeno. Spremljanje v realnem času omeji tveganje neodkritih operativnih anomalij v prihodnosti in zagotovi hitrejši odzivni čas.

Izziv

Postline1

Mlekarna se je spopadala z zavrnitvami pošiljk zaradi neenakomerne temperature izdelkov in posledično nižje splošne kakovosti izdelka. Te okoliščine so zamajale zaupanje kupcev in ogrozile prihodnost poslovanja.

Rešitev

Postline2

Podjetje je s sistemom inGenious View spremljalo vsak člen hladne verige v enem centralnem sistemu, vključno s stalnim nadzorom temperature med proizvodnim in dostavnim procesom. S historizacijo podatkov so zagotovili avtomatizirano izdelavo poročil, ki potrjujejo, da varnost izdelka ni bila ogrožena med prevozom.

Učinek

Postline3

Kakovost končnega izdelka je bila izboljšana, kar je privedlo do večjega povpraševanja po izdelkih in posledično večjih naročil. Tveganje prihodnjih zavrnitev je bilo omejeno z boljšim sledenjem in odkrivanjem anomalij v dobavni verigi.

Izziv

Postline1

Računovodski oddelek proizvodnega podjetja je opazil posebej visoke stroške energije na enoto izdelka in njihovo nizko odvisnost od količine izdelka. Nižje količine proizvodnje običajno niso sorazmerne s stroški energije.

Rešitev

Postline2

Nameščen je bil inGenious View za spremljanje porabe energije na posamezni proizvodni liniji. Povezava s proizvodnim informacijskim sistemom je omogočila avtomatski izračun specifičnih energetskih kazalnikov na različnih intervalih in njihovo zgodovinsko primerjavo.

Učinek

Postline3

Primerjava je pokazala izjemno visoke kazalnike med vikendi, ki so jih povzročile zgodnje energijsko intenzivne priprave na proizvodnjo. Postopek priprave proizvodnje je bil optimiziran, da je ustrezal minimalnemu potrebnemu času, ki ga je zahtevala oprema, rezultat pa so bili nižji skupni stroški in nižji stroški energije na enoto izdelka.

Inea Ikone 2024 Ingenious 7

Učinkovit nadzor
vseh energetskih tokov

Celovito spremljanje različnih energentov, kot so elektrika, plin, toplota in komprimiran zrak. Vgrajeni alarmi takoj obvestijo o odstopanjih, kar pospeši odkrivanje neučinkovitosti, anomalij in izgub energije. Obdelava signalov iz proizvodnih naprav omogoča tudi primerjave energetske učinkovitosti med različnimi stroji in procesi.

Inea Ikone 2024 Ingenious 8

Integracija
razpršenih lokacij

Spremljanje energetskih tokov in proizvodnih virov je lahko centralizirano ne glede na lokacijo namestitve osrednjega sistema, ki je lahko postavljen lokalno ali v oblaku. Uporabniki lahko do vmesnika dostopajo kjerkoli in kadarkoli, kar pomeni, da lahko operater s katerekoli lokacije spremlja vse ostale, tudi dislocirane enote in se nemudoma odzove na morebitne alarme.

Inea Ikone 2024 Ingenious 9

Napredna analitika za
informirano odločanje

Ključni kazalniki, kot sta poraba energije in učinkovitost proizvodnje, ter možnost ustvarjanja in spremljanja kazalnikov po meri omogočajo informirano odločanje na vseh ravneh. Uporabniku prijazna intuitivna nadzorna plošča poenostavi razumevanje in odzivanje na več tisoč signalov. V celoti se lahko prilagajajo tudi avtomatsko generirana poročila, kar zagotavlja, da najpomembnejše informacije vedno pristanejo na pravem mestu.


Centralizirano
spremljanje energentov

Platforma omogoča spremljanje vseh vrst energentov, od elektrike do plina in toplote, ter vseh vrst signalov, s katerimi komunicirajo proizvodne naprave na enem mestu. Kombinacija pametnih in IoT naprav, proizvodnih bremen, senzorjev, števcev, digitalnih signalov, informacij iz proizvodnih sistemov in drugih poljubnih virov podatkov omogoča, da inGenious View na enem mestu nadzoruje celoten energetski sistem. Poveže se lahko tudi z že vgrajenimi sistemi za energetski management in njihove podatke združi s svojimi v celosten pogled.

View Body 1 Si

View Body 2 Si

Analitika in kazalniki
po meri uporabnika

Nastavitev prilagojenih kazalnikov je pomembna za spremljanje vsakega kompleksnega okolja. Napredni analitični pristopi, kot sta regresijsko modeliranje in CU-SUM, pa omogočajo določanje zelo specifičnih multivariatnih ciljev. Prilagodljivi pogledi in grafi nudijo jasen prikaz pomembnih podatkov, pri čemer ima vsak uporabnik proste roke pri vključevanju informacij, ki so v danem trenutku najbolj pomembne.

Glede na poslovne zahteve uporabnika lahko inGenious View avtomatsko poroča in alarmira tudi na podlagi kazalnikov po meri. To pomeni, da je lahko kazalnik sestavljen iz poljubnega števila signalov, med katerimi se izvajajo potrebne matematične in analitične operacije, sistem pa lahko avtomatsko zazna spremembe od običajnih oz. normalnih vrednosti tega kazalnika in uporabnika preventivno opozori na odstopanje.


Ključne funkcionalnosti

Daljinska
telemetrija

Sistem omogoča spremljanje oddaljenih lokacij in povezovanje z različnimi napravami prek namenske fizične in/ali brezžične komunikacije ali obstoječega omrežja napajalnih linij. Ta značilnost je bistvena za organizacije z geografsko razpršenimi lokacijami, saj omogoča boljše razumevanje širšega konteksta informacij in analizo energetske učinkovitosti v različnih okoljih.

Večuporabniška
podpora

Do sistema lahko hkrati dostopa poljubno število uporabnikov, ne glede na to, ali je sistem nameščen lokalno ali v oblaku. Vsak uporabnik ima lahko individualno prilagodljiv nabor dovoljenj in pogledov, prednastavljene uporabniške vloge pa omogočajo hiter dostop do ključnih informacij. Tako se lahko znotraj istega sistema član ekipe vzdrževalcev osredotoči na podrobno statistiko delovanja naprav, vodstvo podjetja pa na finančne projekcije.

Prilagodljivi
alarmi

Uporabniki lahko nastavijo prilagojene alarme za spremljanje katerekoli vrednosti ali kazalnika. Opozorila o odstopanju prejmejo prek e-pošte, SMS ali potisnih obvestil, kar omogoči takojšnje ukrepanje. V kritičnih primerih, ko komunikacija začasno ni na voljo, informacije ostanejo na varnem, zahvaljujoč funkciji shranjevanja in posredovanja (store-and-forward), ter se po ponovni vzpostavitvi omrežja samodejno shranijo.

Avtomatska historizacija
in poročanje

Vsi podatki, ki jih sistem zbere, so lahko shranjeni za nedoločen čas. To v primerih, ko je sledljivost ključnega pomena, kot so hladne verige in sprotna proizvodnja, omogoča avtomatsko izdelavo poročil po meri za vsa obdobja. Podatki so na voljo tudi za nadaljnjo analizo finančnih koristi nadgradnje na inGenious Flex za celovito upravljanje z energijo.

Pogosta vprašanja

inGenious View offers complete flexibility for users to customize components beyond the pre-set views. You can set specific indicators, reports, and alarms yourself, with our consultation available during the initial installation of inGenious View. The user interface allows for easy editing and addition of new components. This includes selecting data points, defining thresholds, and setting measurement criteria. Additionally, the interface makes it simple to configure the display location on the dashboard, the alert method, the frequency of automatic reporting, and more.
When transferring data over public internet connections, inGenious View ensures a high level of security using VPN (Virtual Private Network) technology. This technology employs robust encryption and authentication methods, such as SSL/TLS and IPSec ESP, to protect against various types of attacks. The ability to establish multiple VPN connections (tunnels) allows for secure communication between different endpoints, with each connection protected by secure certificates. This approach ensures that data remains safe and protected even when transmitted to remote locations or mobile devices.
inGenious View enables connections with various meters, electric meters, and devices through a wide range of analog signals and communication protocols. Physical quantity meters are integrated into the system using analog signals such as 4-20 mA or 0-10V, and protocols like Modbus, Profibus, and CAN. Smart electric meters connect via communication channels such as DLMS/COSEM, Modbus, M-Bus, and LoRa, with options for wired (Ethernet, DSL, fiber) or wireless (WiFi, 4G, LoRa) connections. inGenious View also supports IEC 60870-5-101 and 104, and the IEC 61850 Client gateway to the IEC 60870-5-104 Slave protocol. Additionally, for specific cases, we can develop custom communication plugins to connect with older meters that operate using pulse signals.
inGenious View is designed for easy integration with various IT systems, enabling data exchange through API/RESTful technology and other web services. Support for bidirectional connections via MQTT brokers further extends integration possibilities, allowing systems to communicate and operate synchronously. This open approach ensures that inGenious View can function as a central energy monitoring system, seamlessly connecting with existing business, production, and energy systems to enhance efficiency, interoperability, and maintenance.
inGenious View is a comprehensive energy monitoring system, but it does not control or manage devices. All functionalities of inGenious View are included in inGenious Peak for peak shaving and inGenious Flex for active demand response in industrial settings, both of which provide various levels of device control in addition to monitoring. Users can decide to upgrade to inGenious Peak or Flex at any time, and a pre-upgrade analysis of potential flexibility and impact is always conducted. Utilizing the data captured by the existing inGenious View makes this analysis faster and more accurate before upgrading to inGenious Peak or Flex.
The upgradability of the inGenious View system is designed to preserve and integrate existing settings and configurations. Its modular design allows for the addition of new functionalities without losing current data or requiring reconfiguration. During upgrades, special attention is given to maintaining the user experience and workflow to ensure a smooth transition without disrupting primary operations. All products in the INEA inGenious family are fully modular, making software upgrades straightforward and minimizing the need for additional physical installations.

Kontaktirajte nas

Vas zanima več? Pošljite nam svoje sporočilo, tako da izpolnite obrazec. Z veseljem bomo stopili v stik z vami v najhitrejšem možnem času.


    Vaše osebne podatke bo INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s strankami in javnostjo, (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) obdelovala za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Če ste nam dali privolitev ( točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), da želite prejemati vam prilagojene e-novice in ponudbe, bomo predvidevanja o vaših zanimanjih obdelovali na podlagi vaše uporabe naših storitev (nakupi, povpraševanja), do vašega preklica. Od prejemanja e-sporočil se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem sporočilu. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.