Preskoči na vsebino

Družina produktov inGenious je sestavljena iz štirih kompatibilnih produktov, ki naslavljajo specifične potrebe energetskega managementa.
Produkti so med seboj nadgradljivi in izdelani na isti tehnološki osnovi, zato vas vaša prva izbira ne omejuje pri enostavni razširitvi funkcionalnosti.

Funcionalnosti lahko prilagodimo vašim potrebam in specifikacijam, ker se zavedamo, da ima vsako okolje svoje omejitve in priložnosti.

 

 

FlexPeakViewCube
Število prosumerjev/bremen*1
Kraj instalacijeCloud/lokalnoCloud/lokalnoCloud/lokalnoLokalno
Manage
Upravljanje s prožnostjo
Izmenjava prožnosti in dinamično prilagajanje urnikov odjema med aktivnimi odjemalci znotraj podjetja
---
Povezljivost s trgom energije
Pridobivanje informacij o cenah energije in tarifah iz zunanjih sistemov, ponujanje energije na trgu
---
Sistemske storitve za prenosno omrežje
Ponujanje sistemskih storitev (regulacija napetosti in frekvence) uporavitelju prenosnega omrežja (TSO)
---
Sistemske storitve za distribucijo
Ponujanje sistemskih storitev (regulacija napetosti in frekvence) uporavitelju distribucijskega omrežja (DSO)
---
Dinamično prilagojen urnik
Avtomatska sestava in deployment urnikov odjema naprav in prilagajanje urnika v realnem času
---
Horizont napovedovalnega algoritma Več intervalov
Algoritem napoveduje odjem za prilagodljivo časovno obdobje v enakomernih intervalih
En interval
Algoritem napoveduje odjem znotraj nastavljenega obračunskega intervala za preprečitev konice
--
Ročni override
Možnost ročne spremembe avtomatsko generiranega urnika ali operacije v kateremkoli trenutku
-
Izravnava konic
Modul za aktivni odjem izravna konice glede na postavljene kriterije z medsebojnim prilagajanjem
Algoritem zniževanja konic znotraj določenega intervala selektivno izklaplja povezane naprave
--
Avtomatsko upravljanje naprav
Po avtomatskem ali ročnem urniku sistem sam vklaplja, izklaplja in prilagaja moč povezanih naprav
-
Monitor
Nadzorna plošča (web)
Varen oddaljen dostop do vseh prikazov v brskalniku, urejenih po meri uporabnika
KPI po meri
Nastavtivev ključnih kazalnikov po meri z uporabo katerihkoli fizičnih in virtualnih signalov ter preračunov
-
Poročila po meri
Avtomatsko periodično poročanje ali poročanje na zahtevo katerihkoli količin ali kazalcev
-
Alarmi
Alarmiranje po meri glede na ročno ali avtomatsko nastavljene kriterije in nivoje urgentnosti
Obveščanje e-mail/SMS
Obveščanje uporabnikov ali uporabniških skupin prek e-mail ali SMS obvestil
Upravljanje uporabnikov
Neomejeno število uporabnikov in uporabniških skupin z različnimi nastavitvami in dovoljenji
-
Mobilna aplikacija-
Historizacija podatkov
Shranjevanje podatkov izbranih merilnikov in kazalcev za časovno
30 dni
Connect
Komunikacijski vmesniki procesnega nivoja
Širok nabor protokolov (Modbus, Profibus, DLMS/COSEM, BACnet) in branje analognih signalov
Komunikacijski vmesniki IT nivoja
Vmesniki za izmenjavo podatkov (MQTT, REST, HTTP) in vtičniki po meri
-
Procesno krmiljenje (I/O)
Krmiljenje procesov prek obstoječih protokolov ali neposredne izmenjave krmilnih signalov
-
Povezljivost z več odjemalci
Hkratno spremljanje ali vodenje večjega števila odjemalcev z enim sistemom
-
FlexOffer Agent
Modul za generacijo in izvajanje zahtev po aktivnem odjemu s protokolom FlexOffer
--